Bostad

“Om inte allmännyttan är öppen för alla, vilka är det då?”

“Allmännyttan ska bidra till att alla har möjlighet att skaffa sig en egen bostad. Det är därf...

M: ”Social housing bör undvikas in i det längsta”

“Låginkomsttagare får det allt svårare på bostadsmarknaden, larmar Boverket. Myndigheten föres...

”Snart måste Sverige bygga för de fattigaste”

“Staten måste ta ansvaret för en generell försörjning på samma sätt som Sverige har gjort hist...

Försörjningsstöd går till svarta hyror

Bostadsbristen och en ökande svarthandel på hyresmarknaden gör att kommuner betalar ut bidrag för sv...

Fler hemlösa än vanligt på härbärgen

Den kalla vintern har lett till att fler människor än vanligt söker sig till Stadsmissionens dagscen...

Miljarder ska bekämpa svarta hyreskontrakt

Boverket går ut och varnar för att bostadsbristen bland nyanlända leder till trångboddhet och att de...

Socialarbetarna provar på hemlöshet

För att komma närmare sina brukare håller två socialarbetare på Eskilstuna kommun just nu på att pro...

Förslag om boenden bör utredas skyndsamt

Förändra Plan- och bygglagen så att krav som försvårar kommunernas arbete med boenden i den akuta fl...

”De mest sårbara måste kunna få en bostad”

“Fler kommunpolitiker måste ta ­ansvar för bostads­situationen för ekonomiskt svaga hushåll. R...

Så ska platser för nyanlända och ensamkommande barn fördelas

Nästa år behöver 21 700 nyanlända invandrare hjälp att hitta en bostad. Dessutom behövs totalt 40 00...

Kvinnojourer tvingas skicka ut människor i hemlöshet

Samtidigt som kvinnor tillbringar allt fler nätter i kvinnojourernas skyddade boenden växer andelen ...

Fel att allmännyttan vräker flest barnfamiljer

“Kommunerna tar inte ansvar för barnens bästa. Flest vräkningar där barn är inblandade sker i ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar