Bostad

”Det ser ljust ut – om vi klarar etableringen av nyanlända”

“De val vi gör i dag avgör Sveriges framtid. Det som krävs nu är en framgångsrik etablering av...

Ta krafttag mot svarta bostäder

“Den svarta bostadsmarknaden är den första bostadsmarknad som nyinvandrade i Sverige möter. De...

Bygg enkelt för låginkomsttagare, kräver professor

Bygg enkla bostäder som ingen höginkomsttagare kommer att vilja ha. Så kan bostadskrisen hävas, mena...

Vem får bo i allmännyttans lägenheter?

“Stora grupper är i dag diskvalificerade från att kunna bo i allmännyttans lägenheter. Flera a...

”EBO – raka spåret till segregation”

”EBO skapar en avskyvärd trångboddhet och svarthandel med hyreskontrakt där de som redan har uppförs...

Här är Sveriges mest utsatta bostadsområden

Öppen narkotikahandel, gängkriminalitet och en rädsla att vända sig till polisen. I flera områden fi...

Ny studie: Segregationen har minskat

Segregationen mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda har inte ökat utan snarare minskat en anin...

Segregationen kan öka om nyanlända inte får jobb

Det finns en uppenbar risk att boendesegregationen ökar om nyanlända inte lättare och snabbare kan t...

“Vi står på tröskeln till djup social kris”

“Den bostadssociala utmaningen är inte enbart en fråga om invandrare, arbetslösa och människor...

”Ta chansen att bygga för social trygghet”

Att diskutera antalet bostäder räcker inte. De tvärpolitiska samtalen om bostadspolitiken måste även...

Tomma hus på landet kan bli hem för flyktingar

Lediga hus på landet kan bli hem för flyktingar. Socialnämnden i Skellefteå vill anställa elva perso...

”SD kommer ställa hemlösa och flyktingar mot varandra”

“Risken är stor att SD på nytt sätter fokus på frågan om hur utsatta svenskar glöms bort, samt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar