Hemlöshet

Stöd till kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet

Regeringen ger samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hem...

Hemlösa får nattcafé

I måndags enades socialnämnden och diakoninämnden i Lund om att diakonin ska öppna ett nattkafé. Där...

Regeringen tillsätter hemlöshetssamordnare

Den nationelle samordnaren ska ge kommunerna stöd med att skapa en långsiktig hållbar struktur och f...

Vägledning för arbete mot hemlöshet

Här hittar du som arbetar i socialtjänsten vägledning i ditt arbete med frågor som rör hemlöshet. Sö...

Snabbt agerande motverkar vräkningar

Att motverka vräkningar är en viktig del i arbetet mot hemlöshet. Socialstyrelsen har tillsammans me...

Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar

Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bosta...

Convictus

Convictus är en förening som ger stöd åt HIV-positiva med missbruksbakrund och till hemlösa. Förenin...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar