Böcker

Socialt arbete med grupper

Gruppverksamhet är en lämplig insats i socialt arbete där människor med likartad social problematik ...

Efter självmordet – vägen vidare

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige tar omkring 1 500 människ...

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Personalen inom LSS-verksamheten är vardagshjältar. En utmaning i arbetet kan vara samverkan med anh...

Kärlekens ACT

I flertalet västländer ligger skilsmässostatistiken idag på nära 50 procent och i de äktenskap och r...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet