Böcker

Tillit och förtroende

För att professionella ska kunna utföra sitt arbete räcker det inte med att de har de rätta kunskape...

Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle.

Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslu...

Socialt arbete med grupper

Gruppverksamhet är en lämplig insats i socialt arbete där människor med likartad social problematik ...

Efter självmordet – vägen vidare

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige tar omkring 1 500 människ...

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Personalen inom LSS-verksamheten är vardagshjältar. En utmaning i arbetet kan vara samverkan med anh...

Kärlekens ACT

I flertalet västländer ligger skilsmässostatistiken idag på nära 50 procent och i de äktenskap och r...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar