Böcker

Ensamkommande barns rätt. En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de oli...

Samhällsarbete – strategier för socialt arbete

Författaren visar att samhällsarbete kan vara ett sätt att utveckla ett radikalt och humanistiskt so...

Nya sociallagarna. Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2014

I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar och nytillkomna lagar enligt bl.a. följan...

Socialt arbete i hälso- och sjukvård – Villkor, innehåll och utmaningar

I Sverige bedrivs socialt arbete på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn h...

Riskbruk och beroende – Beroendelära för socialtjänsten

Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begyn...

Det händer när du vilar

En del drömmer om fler timmar på dygnet eller hoppas på oväntade luckor i kalendern. Andra brottas m...

Brukarmedverkan – ett nytt sätt att arbeta

Från mottagare till medskapare. Synen på brukare och patienter ändras och det blir allt mer uppenbar...

De förlorade barnen

De senaste åren har närmare 800 ensamkommande flyktingbarn och ungdomar försvunnit spårlöst i Sverig...

Hitta nya vägar i känslornas labyrint

Känslor är något som vi har – inte något som vi är. Vi kan välja att ge oss hän åt känslan i stunden...

Hjälpmedelsboken: psykiska funktionsnedsättningar

“Boken ska ge inspiration. Det handlar om att försöka sammanställa en enkel och lättfattlig bo...

Fattigdom utan gränser

Fattigdom utan gränser är den första boken som tar ett helhetsgrepp om fattigdomsfrågan ur ett natio...

DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof.

I Det existentiella förbandet presenteras en modell för långsiktig omsorg vid katastrofer. Betoninge...

Lost Password

Register

Skip to toolbar