Böcker

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas ...

På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten

Den här boken är inriktad på grunder vid utredningsarbete inom socialtjänsten, såsom begrepp och pri...

Rätt till bistånd i äldreomsorg

RÄTT TILL BISTÅND I ÄLDREOMSORG – ETIK, JURIDIK, PRAKTIK OCH PROFESSION lyfter fram skilda perspekti...

Juridik för socialt arbete 2:a uppl

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnad...

Tre decennier med socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verks...

Barnperspektiv i socialtjänstens arbete

Detta är en nytänkande bok med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter som Sverige har...

Kom närmare – Om kärlek, relationer och försvarsstrategier

Som liten lärde sig Inger att orka med sin mammas ständiga förtvivlan genom att istället försöka bör...

Den nya familjerätten

  Hur sker en bodelning? Vad innebär sambolagen? Hur upprättas ett testamente? År 1988 trädde ä...

LSS och annan närliggande lagstiftning

Den här boken ger en omfattande redovisning av LSS, regeringens kommentarer, Socialstyrelsens föresk...

Förlåtelse – Den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld

Han har bevittnat några av de värsta brott som människan kan utsättas för. När han talar får han oft...

Mod att vara sårbar i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete

Varje gång vi möter någon för första gången, försöker vara kreativa eller inleder ett samtal som vi ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar