Böcker

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt ...

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Att inte orka mer

Att inte orka mer ”Skadas du på jobbet sätts en hel apparat igång. Arbetsmiljöverkets inspektörer ko...

Den nya familjerätten

  Hur sker en bodelning? Vad innebär sambolagen? Hur upprättas ett testamente? År 1988 trädde ä...

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till an...

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF

I januari 2015 trädde Socialstyrelsens skärpta krav på social dokumentation i kraft. Kraven innebär ...

Det yttersta ansvaret

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Social...

Social exkludering – perspektiv, process och problemkonstruktion

I den här antologin samlas 14 forskare som argumenterar för vikten av att studera det samtida social...

Levande socialt arbete – vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utre...

Att förstå psykos och schizofreni

Boken vill ge en kunskapsöversikt över varför vissa människor hör röster och har föreställningar om ...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar