Utredning och insats

Ungdomar ska utbilda socialtjänsten

Tidigare familjehemsplacerade ungdomar ska ge socialtjänsten i Kalmar län tips och råd om vad som är...

Ledare: Sveriges socialtjänst befinner sig i fritt fall

Det behövs en statlig lönesatsning för att locka socionomer till socialtjänstens barn- och ungdomsvå...

Socialtjänsten: “Vi bryter mot lagen”

Nyligen berättade NVP om krislarmet från Värmdös socialtjänst. Nu utvecklar de anställda sin syn på ...

Socionomerna fortsätter fly socialtjänsten

Krisen inom den kommunala socialtjänsten sprider sig nu genom landet. Socionomerna flyr, och det bli...

Fries: “Nu krävs en haverikommission”

Tillsätt en nationell haverikommission om svensk socialtjänst. Det kräver i dag det tidigare kommuna...

Hon hyllar Gävles socialtjänst

Nina har haft kontakt med socialtjänsten i drygt femton år. Hennes erfarenheter är enbart positiva. ...

Sluta låtsas att mödrars övergrepp inte finns

Att mödrar kan begå övergrepp och vilja sina egna barn illa omgärdas av ett mycket starkt tabu. I st...

Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare

Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmi...

Handlingsplan för barn och unga

Nu finns drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan bli e...

Barnombudsmannen om barnens utsatthet när socialtjänsten krackelerar

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är kritiskt till det det ointresse barnfrågor haft inom såväl poli...

Det kan vara början till en ny socialtjänstlag

Tänk om socialtjänstskandalerna inte bara är några få enskilda ärenden. Tänk om systemfel finns som ...

Börja arbeta med HOME

Socialstyrelsen har utvecklat en svensk version av bedömningsmetoden HOME, vars syfte är att identif...

Lost Password

Register

Skip to toolbar