Utredning och insats

Barn- och ungdomsärenden. Riktlinjer för handläggning och dokumentation

Detta är en del av riktlinjerna för socialtjänsten i Stockholms stad. Riktlinjerna uppdateras regelb...

Utredningsteam

Den här epostlistan är skapad för socialarbetare som arbetar med barnutredningar i utredningslägenhe...

Samhället sviker ungdomar som omhändertas

Tonåringar som omhändertas för samhällsvård får inte den trygghet och den goda vård de har rätt till...

PM Skyddsutredningar avseende barn

I promemorian föreslås att en ny lag om skyddsutredningar avseende barn skall införas. Lagen innebär...

Nya rapporter från SiS

I serien Allmänna rapporter finns nu Årsrapport ADAD 05 och Årsrapport DOK 05 att ladda ner. Tabelle...

Få anmälningar utreds av socialtjänsten

Ekot har kartlagt anmälningar om att barn far illa i över 200 av landets socialtjänster och i några ...

Klienten som medproducent

Jan Messing och Peter Westlund har tillsammans skrivit en ‘arbetsbok’ för dem som arbeta...

Kompetensbeskrivning för arbete med barn och ungdomar

Socialstyrelsen ger här förslag på kompetensbeskrivningar för Socialt arbete med barn och unga i uts...

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Socialstyrelsen ger idag ut en handbok med råd för att öka kunskapen om anmälningsskyldigheten.

Lost Password

Register

Skip to toolbar