Utredning och insats

Dystymi – den okända sjukdomen

Dystymi är en förstämningssjukdom som enklast beskrivs som en mild men ständigt pågående depression....

”Viktig kompetens går förlorad när de erfarna försvinner”

– När det blir stressigt får vi göra avkall på kvaliteten och ribban för när vi inleder utredningar ...

SvD granskar: Tusen barn placerades utan bedömning

“Vi hade ingen möjlighet att göra någon individuell bedömning som lagen kräver”, säger utveckl...

Bedöma barns mognad för delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning a...

Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg

“Att socialtjänstens personal kan hantera och tolka nyckelbegrepp som ”barnets bästa” och ”god...

BBIC har reviderats

I dag publicerar Socialstyrelsen en reviderad Grundbok i BBIC, ett nytt metodstöd och en information...

Nationellt samråd om den sociala barn- och ungdomsvården

FSS följer det arbete som Cecilia Grefve gör, nationell samordnare på området tidiga insatser för ba...

Socialen har begått 74 lagbrott – bara i år

Socialförvaltningen i Helsingborg förlänger olagligen mängder av barn- och familjeutredningar. Genom...

Stjärnfamilj bättre för barnen än familjehem

Det går dåligt för barn som omhändertas av samhället. Myndigheter är inte lämpliga som föräldrar men...

Utred misstankarna om massomhändertagande

Romska organisationer menar att det just nu går en våg av tvångsomhändertaganden av romska barn i Sv...

Lost Password

Register

Skip to toolbar