Sex och samlevnad

Tjejjouren

Tjejjouren finns till för den som behöver stöd och rådgivning. Jouren vänder sig till tjejer som bli...

Lovepower

En hemsida från folkhälsoinstitutet för ungdomar om sexualitet och samlevnad, std, hiv och aids.

Sexaktuellt.com

En hemsida från Folkhälsoinstitutet om sex och samlevnad. Innehåller information om aktuella kurser ...

Omskärelse av pojkar

Proposition till riksdagen från regeringen om omskärelse av pojkar.

RFSU

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har till uppgift att sprida en fördomsfri, bejakande och...

Sex och samlevnad i en modern skola

Hemsida för en försöksverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Kunskapsbank om kvinnlig könsstympning på Socialstyrelsens webbplats

I samband med den första regionala konferensen om kvinnlig könsstympning, som hålls i Stockholm 18 o...

Sex- och samlevnadsundervisning

Artikelsamling från Lärarnas Tidning om sex- och samlevnadsundervisningen. Länkar till övriga artikl...

Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning

En broschyr från Socialstyrelsen som vänder sig till den som är tjej och som kan komma att könsstymp...

Älskar, älskar inte – BOs rapport till regeringen

Barns och ungdomars behov av nära relationer är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport 2004. Kärl...

Lost Password

Register

Skip to toolbar