Barn och ungdom – Psykisk hälsa

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

Helt Okej – podcast om ungas psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och påverkar inte bara den person som det gäller utan många gån...

Viktiga samtal om ungas psykiska hälsa nu på webben

Folkhälsomyndigheten arrangerar sedan våren 2015 en seminarieserie kring försämringen av barns och u...

”Glöm inte föräldrarnas roll”

“Föräldrarna har en central roll för att minska risken för att unga drabbas av psykisk ohälsa....

Psykisk ohälsa kan öka strokerisk

Psykisk ohälsa i tonåren kan mer än fördubbla risken att drabbas av stroke senare i livet, visar en ...

”Psykologiska hälsocentraler kan förbättra den psykiska hälsan”

Lättillgängliga psykologiska hälsocentraler kan bli en del i arbetet mot psykisk ohälsa. Personalen ...

Ungas fritid viktig för psykisk hälsa

Högstadieelever har i dag så mycket i skolan att de riskerar att bli utbrända. Men att avsätta tid f...

Många unga gillar kritiserat program

Tonåringar som deltagit i det omdebatterade DISA-programmet för att motverka psykisk ohälsa är i de ...

Psykiska problem ökar bland unga flickor i västvärlden

Psykiska problem är vanliga under uppväxtåren och problemen har ökat i höginkomstländer i västvärlde...

Lost Password

Register

Skip to toolbar