Placerade barn

En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Regeringen har överlämnat propositionen “En arbetslöshetsförsäkring för arbete” till rik...

Småföretagare viktiga för socialt utsatta ungdomar

I boken Våga, Vilja, Vara, skriver journalisten och socionomen Margareta Creutzer hur företaget R...

Rapport: Kontaktfamiljsuppdraget i norrkommunerna i Stockholms län

Denna rapport beskriver det arbete som genomfördes av en grupp kontaktsekreterare från femton norror...

Föreningen för barnhem och fosterhemsbarn

Föreningen skall verka som en stödförening för nuvarande och tidigare barnhems- och fosterhemsbarn o...

Regler hindrar unga att få jobb

Dålig samordning mellan olika samhällsinstanser och regler som inte är anpassade för unga gör det sv...

Riksrevisionen ger Ams svidande kritik

Ams har dålig uppfattning om vad som händer med de arbetslösa som har det svårast att komma tillbaka...

Bok om barn och unga i samhällets vård

Rädda Barnen har gett ut boken ”Rakt från hjärtat – tankar och idéer från barn och ungdomar placerad...

Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003

Rapporten ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken. Här beskrivs arbetsmarknadspoli...

Familjehemmet.se

Familjehemmet.se är skapat av en familj/ett familjehem som tyckte att det saknades bra information o...

Mångfald i arbetslivet

Här hittar Du referenser till svensk och utländsk litteratur, länkar till svenska och utländska hems...

Lost Password

Register

Skip to toolbar