Placerade barn

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspek...

Så brister brandsäkerheten på asylboenden

Brandlarm som inte fungerar och personal utan grundkunskaper i brandskydd, det är exempel på brister...

Kommuner vill flytta tillbaka barn

Svenska kommuner placerade vart tredje ensamkommande barn i andra kommuner under 2015 på grund av br...

Socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare

Ny rapport visar att socialtjänsten behöver träffa familjehemsplacerade barn oftare och även analyse...

”Samhället ska inte vara en dålig förälder”

”De barn som omhändertas av samhället måste få bättre stöd i skolan och mer hjälp även efter a...

Barn och unga ska vara med och utveckla Skolfam

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för utveckling av Skolfam. Under 2016 sk...

Trögt med stödboenden för ensamkommande

Ett utbrett missnöje med reglerna kring den nya boendeformen har lett till att bara ett 20-tal kommu...

Skenande kostnader för kraftigt ökad slutenvård

Antalet tvångsvårdade ensamkommande är nu så stort att Statens institutionsstyrelse måste bygga näst...

Dålig samordning gör att hvb-platser står tomma

”Vi hör ofta att det inte finns några lediga platser för ensamkommande barn och unga. Samtidig...

Psykolog: Machokulturen är på väg bort från hemmen

Insikten om att det inte räcker med att ”peka med hela handen” har ökat på de statliga behandlingsin...

”Det krävs mer än muskler för god vård av tvångsintagna unga”

Män som jobbar med tvångsvård av unga kan tycka att det räcker med att vara stor och stark. Kvinnor ...

SvD avslöjar: Nyanlända barn lockas med pengar

Ensamkommande barn erbjuds pengar om de låter sig rekryteras till familjehem, kan SvD avslöja. Tahmi...

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet