Övriga

Många unga självmord beror på en omöjlig livssituation och på vuxnas svek

Självmord beror inte alltid på psykisk ohälsa, hävdar barnläkaren Lars H Gustafsson, som har lång er...

Världens första instrument för barns och ungas brukarupplevelse

I höst lanseras väntrumsenkäten chASE* i Sverige, ett unikt instrument som uppmärksammar barns och u...

Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter ino...

Kränktes på barnhem – nu stämmer han staten

Johnny Lindén, som utsatts för vanvård och kränkningar på flera barnhem under 1960-talet men nekats ...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner...

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Denna handbok vänder sig till LSS-handläggare och utförare som ger insatser till barn och unga. Boke...

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett antal lagförslag som ska stärka skyddet mot t...

Våld gör killar till män

Att unga män utövar våld mot sin partner är dubbelt så vanligt som att vuxna män gör det. Men proble...

Barn som överlevt cancer ska stärkas i digital värld

På en digital skolgård ska barn efter en besegrad cancer kunna leka och bli goda vänner med andra ba...

Tiggande barn i Norrköping växande socialt problem

Ett missförstånd kan ha lett till att tre pojkar kom att misstänkas för att ha försökt sälja sex til...

Detta är det bästa som hänt mig under min 25-åriga yrkeskarriär – metodhandbok

Under projekttiden har sju kommuner inom Göteborgsregionen jobbat fram nya metoder och rutiner för t...

Lost Password

Register

Skip to toolbar