Misshandel

Våld mot handikappade barn kartläggs

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funkti...

Ny kartläggning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att kartlägga förekomsten av kroppsl...

Tvångsvård för 19-åring som riskerar hedersvåld – men kammarrätten oenig

En socialnämnd ansökte om att en 19-årig flicka skulle omhändertas enligt LVU eftersom hon riskerade...

Nu publiceras den nya handboken Våld

Nu publiceras den reviderade handboken Våld, som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och ...

Våld i hemmet – barns strategier

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn ...

Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn – Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen

Varje år dör ett tiotal barn till följd av våld i hemmet i våra länder. Ännu fler barn får livslånga...

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringen beslutar att uppdra åt Socialstyrelsen att göra en utlysning bland statliga universitet o...

Europas största barnahus invigt

Europas största barnahus där socialtjänst, polis, landsting och åklagare gemensamt arbetar för att b...

3,1 miljoner till skyddade boenden för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Totalt har drygt 3,1 miljoner kronor fördelats till 13 skyddade boenden i Sverige för personer som ä...

Frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål

Ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige är våld i nära relationer. I dag får justitieminister B...

Knapp tiondel av våldsbrott mot små barn klaras upp

Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn under sex år klaras upp och det är stora skillnader me...

Få misshandlade barn följs upp

Omkring 15 procent av alla barn i Sverige har blivit utsatta för fysiskt våld i familjen. Var tionde...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar