Förskola och skola

UR Samtiden: Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanlän...

Skolverket sätter nya riktlinjer för barngrupper

För att uppmuntra till mindre barngrupper på förskolor inför Skolverket nu nya riktlinjer för hur må...

Lärare saknar kompetens att hjälpa barn med ADHD

Fyra av fem lärare tycker inte att deras utbildning gett dem kompetens nog att undervisa elever med ...

”Friskolornas speciella kösystem leder till segregation”

“Det fria skolvalet gör att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor. Antagning och...

Skollagen hindrar skolans arbete mot narkotika

“Skolinspektionen riktade i augusti hård kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda som stängt av...

Skolministeriet: Vad ska du göra med ditt liv?

Robin är 23 år och Joaquín är 22. Båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker d...

Skolkuratorer larmar: ”Elever får inte tillräcklig hjälp”

Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte räcke...

Flera faktorer påverkar tryggheten i förskolan

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig tr...

”Dags att införa en Lex Maria för skolan”

”Vi har under flera år drabbats av en fördummande inkluderingshets där begreppen trivialiserats till...

Forskare: Då vet man att barngruppen är för stor

“Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i förskolornas grupper kräver att ansvariga ...

Tydligare regler om extra elevpeng

Reglerna om extra pengar för elever som behöver särskilt mycket stöd ska göras tydligare. Tilläggsbe...

Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en...

Lost Password

Register

Skip to toolbar