Förskola och skola

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och modern...

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspek...

”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs o...

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

“Kommunikationsmetoden ”facilitated communication” har tidigare använts som en av många kommun...

Färre med utbildning sköter barnen på förskolorna

Färre anställda i landets förskolor har en förskoleexamen jämfört med tidigare år, enligt statistik ...

Otillräckligt skolstöd vid autism

Barn som fått autismdiagnos som små får sedan inte tillräckligt stöd i skolan, menar de flesta föräl...

Barn och unga ska vara med och utveckla Skolfam

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för utveckling av Skolfam. Under 2016 sk...

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

Fridolin lovar nya satsningar för att hjälpa nyanlända

Det krävs fler satsningar för att hjälpa nyanlända elever. Det säger utbildningsministern efter en n...

Drogtester måste användas sparsamt

“Drogtester innebär alltid ett grovt ingrepp i en människas integritet och ska därför användas...

Stress påverkar elevers hälsa

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det är några av bieffekterna över elever som stressas av...

Skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösningar

Nu finns en slutrapport om Klaraverksamheten – skola och socialtjänst i samverkan för helhetslösning...

Lost Password

Register

Skip to toolbar