Förebyggande arbete

Förebyggande insatser för barn och ungdomar i risksituationer

År 2009 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut ett treårigt uppdrag att kartlägga det förebyggande...

Förutsättningar för föräldrastöd – ledarskap och samverkan

I kongresshallen på Folkets Hus i Göteborg hölls konferensen “Förutsättningar för föräldrastöd” som ...

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn-Vad kan vi lära av forskningen?

När föräldrars förmåga brister har samhället ett ansvar att se till att barn får sina utvecklingsmäs...

Brottsförebyggande arbete i skolan

Denna idéskrift är utgiven av Brottsförebyggande Rådet och Skolverket och kan beställas eller läsas ...

Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn

Den här antologin presenterar sju personliga berättelser från vardagen i förskola och skola. Alla vi...

Det är bättre att stämma i bäcken än i ån – prislapp på unga i utanförsskap

I denna rapport vågar sig två nationalekonomer, Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, på att sätta pri...

Utredning om barn som har avlidit av brott

Regeringen har idag beslutat att överlämna en lagrådsremiss till Lagrådet om en ny lag om utredninga...

Förebyggande socionomer

Förebyggande socionomer är en förening för yrkesverksamma som arbetar med familjer mellan 0 och sex ...

Föräldraskapets (o) möjligheter

Denna bok fokuserar på vår första relation — anknytningen mellan föräldrar och barn. Tanken är...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar