Förebyggande arbete

Effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

SKL:s projekt Psynk (psykisk hälsa barn och unga) har skrivit guiden ”Effektutvärdering av sociala i...

Sök ekonomiskt stöd från BRÅ

Varje år delar Brå ut ekonomiskt stöd till lokala aktörer för utvärdering av deras lokala brottsföre...

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att b...

Projekt ska minska antalet omhändertagna barn

I ett av Allmänna arvsfonden finansierat treårigt projekt kallat Qrut vill RFHL Stockholm minska ant...

Reach for Change investerar miljoner i fem idéer för barn

För fjärde året har Reach for Change valt ut Sveriges vassaste idéer för ett bättre samhälle för bar...

Drog- och brottsförebyggande arbete – metoder som fungerar

Alkohol, tobak och andra droger skapar såväl medicinska som sociala skador och stora ekonomiska kost...

Metoder för det förebyggande arbetet mot brott och droger

I broschyren presenteras ett urval av konkreta metoder och arbetssätt som lämpar sig för lokalt, pre...

Årets förebyggare utsedda

Karlskoga/Degerfors är Årets förebyggande kommun, Föreningen Fruktdrycker Årets ideella organisation...

Samverkan med högre ambitionsnivå

Samverkan har länge varit en angelägenhet mellan närpolisen och kommunen och främst rört den brottsf...

CAN delar ut ett årligt pris för förebyggande arbete i fyra olika kategorier

Nomineringsperioden för 2013 års pris pågår den 15 augusti till 15 oktober 2013. I kategorin Årets f...

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Mot bakgrund av de senaste årens omfattande utvecklingsarbete för barns psykiska hälsa kan konstater...

Nytt projekt blev hälsolyft för barnen

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har sämre hälsa än andra barn. Det visar både forskning...

Lost Password

Register

Skip to toolbar