Förebyggande arbete

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

”Många kommuner saknar en plan mot extremismen”

“Det är i vardagen, främst i skolan och på fritidsgården som det förebyggande arbetet kan åsta...

I Malmö får 14-åringar släcka brinnande bilar för att minska stenkastning mot räddningstjänsten

Räddningstjänsten Syd har lyckats minska hot och våld mot personalen, bland annat genom att låta ton...

Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insat...

Flyktingkillar i Värmland ska utbildas i sex och samlevnad

Polisen har runt om i Sverige pekat ut ensamkommande flyktingpojkar som några av de som antastat fli...

Skolverket: ”Mycket ovanligt med grovt våld”

Våld med dödlig utgång är mycket ovanligt i svenska skolor, visar Skolverkets undersökningar. Nyckel...

Fryshuset larmar om religiös rekrytering

Efter helgens terrordåd i Paris larmar nu Fryshuset om att samhället måste sätta in mer resurser för...

Vad är egentligen tidiga insatser för barn – vägledning

Vi talar mycket om tidig upptäckt och tidiga insatser och det har framkommit ett behov av exempel på...

Dags att nominera Årets förebyggare!

Idag inleds nomineringsperioden för 2014 års priser och den pågår till och med den 30 september. I k...

Kommunerna klarar inte brottsförebyggande arbetet

Många kommuner saknar tillräcklig förmåga att förebygga brott, enligt en ny rapport. Omorganisatione...

Barns rättssäkerhet stärks med nya underlag för socialtjänstens arbete

Nu ger vi ut nya rekommendationer och flera vägledande produkter för att stärka socialtjänstens arbe...

Tidslinjen

En programvara som synliggör parallella processer. Ett digitalt stöd för att enkelt följa samhällets...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar