Familjerätt

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet ha...

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om ...

Färre får underhållsstöd

Allt färre föräldrar får underhållsstöd från sina ex efter separationen. Tendensen har funnits under...

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge förä...

Barn måste adopteras mot föräldrarnas vilja

Om regeringen menar allvar med FN:s barnkonvention bör adoption möjliggöras utan vårdnadshavares sam...

Domstolar ska inte kunna tvinga barn att bo hos en misstänkt våldtäktsman

Vem skulle tvinga en vuxen att bo hos en misstänkt våldtäktsman? Ingen. Men för barn gäller andra vi...

Mormor för gammal för att ta hand om barnbarn – målet tas upp i HFD

Socialnämnden gjorde en riktig bedömning när man inte tillät att flickan placerades hos sin mormor. ...

Faderskap kan bli “automatiskt” även för ogifta män

Civilutskottet vill att regeringen ska granska faderskapsutredningar för sambopar.

Vårdnad, boende och umgänge – samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boke...

Ökat stöd för underhållsreglering

Promemorian innehåller förslag som syftar till att öka stödet för föräldrar att reglera underhåll ci...

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Hushåll med barn i årskurs 4–9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid har rätt till ersät...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar