Barns villkor

2 000 anmälningar om nätkränkningar – en dömd till böter

Antalet polisanmälningar från unga som blivit kränkta på nätet ökar. Bara i Skaraborg gjordes i fjol...

Europeiska barnombud slår larm: ​​Oacceptabla risker för barn på flykt

Barn på flykt utsätts för stora risker på sin resa till och genom Europa. Det handlar om sjukdom och...

Destruktiva trender bland unga på Periscope

Med appen Periscope kan alla med en mobil i handen starta en livesändning, från sitt sovrum – eller ...

Kränkningar mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste tas på allvar

“För många barn med NPF är det först när de börjar skolan som symptomen börjar bli ett problem...

Livsvillkoren för barn och unga – hur påverkas psykiska hälsan?

Vid Karlstads universitet pågår forskning för att finna orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bl...

Ungidag.se – statistik om unga

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige idag. Här kan ...

Dags att nominera till Stora Priset

Känner du någon som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i ...

Förskollärare ska få mer kunskap om brottsutsatta barn

Nu ska förskollärare få mer kunskap om brottsutsatta barn och små barn ska få veta mer om sina rätti...

Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler

Närmare en tredjedel av alla barn i Sverige tillhör olika minoriteter i dag. Gemensamt för många av ...

Vart femte barn bor i familj med bistånd

Här bor procentuellt sett flest barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i Sverige. Det handlar om runt...

Kommuner sviker barnen under sommarlovet

Majblommans Riksförbund ger underkänt till en rad svenska kommuner eftersom de inte lyckas tillgodos...

En av sex barnfamiljer under fattigdomsgräns

Var sjätte svensk barnfamilj lever på en nivå som ligger under EU:s fattigdomsgräns – och utan stöd ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar