Barns villkor

Regeringens prioriterade områden

Regeringen investerar i det som bygger Sverige starkt. Med den svenska modellen som grund och modern...

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspek...

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om ...

Unga får det bättre – men mår dåligt

Fler unga har ett jobb att gå till och får mer pengar i fickan. Samtidigt mår många fortfarande dåli...

Hat-sms ska väcka föräldrar

Föräldrar i Landskrona kan nu prenumerera på hat-sms från kommunen. Innehållet i de kränkande sms so...

”Föräldrar viktigare än de tror”

Många vuxna tror att de ska backa och inte bry sig om hur deras tonåringar beter sig på nätet. Men e...

Ny kartläggning av förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkning

Regeringen har beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhuset medel för att kartlägga förekomsten av kroppsl...

Åsa Regnér: Barns rättigheter ska sättas främst

“I debatten om barnäktenskap och migration måste vi orka se helheten. Vi tenderar att glömma b...

Skolkuratorer larmar: ”Elever får inte tillräcklig hjälp”

Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte räcke...

  • 1
  • 2
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar