Barnkonventionen

Regeringens utredare: Barnkonvention ska bli lag

Barnkonventionen ska ges status av vanlig lag i början av januari 2018, enligt regeringens utredare ...

”Dubbla budskap om barns rättigheter”

“Flera förslag på senare tid går ut på att vissa grupper av barn som vistas i Sverige ska vägr...

“Sverige bör ge barn som upplever att deras rättigheter kränks möjlighet att klaga till FN”

“Vi har stora förhoppningar på barnkonventionen som svensk lag. Vår förhoppning är också att r...

Emma dog – vad gör du åt krisen, Löfven?

“Många länder har undertecknat det tilläggsprotokoll till Barnkonventionen som ger enskilda ba...

”Saknar stöd i barnkonventionen”

“Det är beklagligt att Martin Valfridssons utredning till så liten del utgår från grundläggand...

Aldrig rätt att acceptera barnäktenskap

“Att säga ja till barnäktenskap är uteslutet enligt barnkonventionen. Vikten av att samhället ...

Åsa Regnér besöker New York och Washington för politiska samtal om jämställdhet och barns rättigheter

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker New York och Washington den 17-20 januari...

Barnens perspektiv i fokus

Försäkringskassan ska vara i framkant och ta tydlig ställning i arbetet för barns rätt inom sitt ver...

Barnkonventionen ska bli svensk lag

FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka barnkonventionens rättsliga ställning. I dag ...

Kommuner saknar plan när barnkonventionen blir lag

Kommunerna står dåligt rustade när FN:s barn­konvention blir svensk lag. Nu måste kommunerna och reg...

“Vi ska agera för barnets bästa i samråd med barnet” – polisen fokuserar på barnkonventionen

I samband med att barnkonventionen firar jubileum utreds hur väl den faktiskt tillämpas i Sverige. P...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar