Barnfattigdom

Skatteverkets vräkningar kan gå emot FN:s barnkonvention – frågan prövas av HD

Skattverket vill sälja en villa som tillhör en skuldsatt barnfamilj. Men tvångsförsäljning som drabb...

Färre vräkningar av barnfamiljer

Kronofogden genomförde under årets första halvår 251 vräkningar av familjer med barn, rapporterar ti...

Fler utsatta barn på socialjourerna

Fler barn far illa i ärenden hos storstädernas socialjourer. Fallen med barn i hemlöshet och familje...

Men bilden av barn i trasiga skor skymmer sikten

Grupper av barn i Sverige har en oacceptabelt låg levnadsnivå. Det råder vi inte bot på genom kortsi...

Nytt projekt blev hälsolyft för barnen

Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har sämre hälsa än andra barn. Det visar både forskning...

Orden kan bryta sociala arvets bojor

Barnfattigdomen blir alltmer knuten till arv och att göra en klassresa har blivit svårare. När de so...

Barnfattigdomen i Sverige på fortsatt höga nivåer

Idag publiceras Rädda Barnens tionde årsrapport om barnfattigdom i Sverige. Rapporten utgår från 201...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar