Barnfattigdom

Barn ska inte behöva veta vad en liter mjölk kostar

“Nu närmar sig sommaren och klyftan mellan de barn som har och inte har är aldrig större än vi...

Fokusera på bostäder och vård för EU-medborgare

“Sveriges Stadsmissioner välkomnar att den nationelle samordnaren för utsatta EU-medborgare, M...

Mer än vart tionde barn fattigt

Det har inte hänt så mycket sedan förra året. Fortfarande lever 12 procent av svenska barn i ekonomi...

Barn i ekonomiskt utsatta familjer ska lyftas fram

Många familjer i Södertälje lever på försörjningsstöd och fler och fler av dem lever på bidrag under...

Färre fattiga barn i Stockholm – fler i Malmö

Andelen fattiga barn i Stockholm minskar. I Malmö lever däremot nära vart tredje barn under ekonomis...

Fritidspeng används inte – men behöver inte återbetalas

Staten satsade 40 miljoner kronor på den så kallade fritidspengen förra året – det ekonomiska stöd s...

Dagisverksamhet för barn till EU-migranter som tigger

Det har kommit betydligt fler barn i år med de EU-migranter som tigger på Uppsalas gator. Det har bl...

Utbildningsmaterial ska öka kunskapen om barns försörjning vid separation

Kommunerna ska sörja för att separerande föräldrar kan erbjudas samarbetssamtal. Från 1 juli 2014 sk...

Regeringens arbete leder till färre vräkningar

Utvecklingen går åt rätt håll när antalet barn som berörs av vräkningar minskar. I de kommuner som r...

Kakan blir större men klyftorna ökar

Varför ska vi överhuvudtaget prata om barnfattigdom när vi har det så bra i Norden? De flesta jobbar...

Barns skulder – cirkulär från SKL

Genom detta cirkulär vill SKL informera om några möjligheter att undvika att barn blir skuldsatta i ...

Fattigdomskonferens, ur barnens perspektiv på Göteborgs universitet

Arrangör: SocialAktion och Institutionen för socialt arbete. Med: Susanna Alakoski, Stina Fernqvist,...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar