Ätstörningar

Tjejer som rider negativa till sina kroppar

Tjejer som sysslar med ridsport har ett mer problemfyllt förhållningssätt till kroppen än tjejer ino...

Ätstörningar – ett växande problem

För Malin Rosén handlade det om att till varje pris få bekräftelse. Till slut drev det henne in i an...

Fler män söker stöd för ätstörningar

På tio år har antalet män som söker vård för ätstörningar trefaldigats. Nu håller skamstämpeln på at...

Ny rapport om missbruk och ätstörning

Missbruk och ätstörning är allvarliga tillstånd som har flera gemensamma nämnare men också skillnade...

Bakomliggande orsaker till anorexi/bulimi

Artikel om olika synsätt på ätstörningars uppkomst på Medivia- en internetguide för hälso- och sjukv...

Kunskapscentrum för ätstörningar

KÄTS står för Kunskapscentrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kvaliteten i vården för ätstö...

Medivia

En internetguide för hälso- och sjukvårdsinformation om ätstörningar. På sidan kan man läsa kortare ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar