Arbete med familjer

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Sociala Nätet ha...

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

“Förövaren är nästan alltid barnets pappa eller mammans pojkvän”

“Ett av tio barn ser, hör och upplever pappas eller styvpappas våld mot mamma. Konsekvenserna ...

”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att ...

Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

Rapporten beskriver och utvärderar en behandlingsmetod inom socialtjänsten som inkluderar både famil...

Ersta Vändpunkten – stödjer personal i förskolan i frågor som rör föräldrar med missbruksproblem

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever...

Ett stöd till unga som lever nära psykisk sjukdom

Survivalkid.se riktar sig i första hand till personer mellan 12 och 20 år som har en förälder med ps...

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärden ökar...

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Senast den 3 december 2015 ska ansökan om 2016 och 2017 års statsbidrag ha kommit in.

Familjen viktig för unga på institution

Om institutionsvård för ungdomar ska kunna motiveras måste familjerna involveras och eftervården utv...

Skydda och stötta barn som upplevt våld!

“Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Cirka vart tionde barn i Sv...

Lost Password

Register

Skip to toolbar