Adoptioner

Vårt uppdrag – adoption

Dokumentärserie om socialarbetare som arbetar med omhändertagande av barn, familjehemsplaceringar oc...

Barn måste adopteras mot föräldrarnas vilja

Om regeringen menar allvar med FN:s barnkonvention bör adoption möjliggöras utan vårdnadshavares sam...

Adoptionskritik: om familjebildning och kärlekens logiker i en ojämlik värld

Den dominerande synen på adoption är att det är en win-win situation: föräldralösa barn får växa upp...

Adoption – handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner

Handboken ger stöd i familjerättens handläggning av adoptioner, från anvisning av föräldrautbildning...

Färre adoptioner från utlandet

Antalet adoptioner minskade under 2013 för fjärde året i rad, enligt statistik från SCB. Minskningen...

SOSFS 2014:8 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption

Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2008:8) om socialnämndens handläggnin...

Eftersom paret inte har sex kan tingsrätten inte följa nämndens rekommendation om barnets bästa

Ida och Anders har tillsammans barnen Mio och Lovi. De är båda förskollärare och barnen bor växelvis...

Dom i uppmärksammat adoptionsmål

Anders Olsson och Mio har en far-son-relation, men domstolen ger dem inte den juridiska rätten. Med ...

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

I denna promemoria föreslås att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA), utvecklas til...

Fler svenska barn bör adopteras

Adoption upplevs i Sverige stå i strid mot tanken på att barn alltid och i alla lägen ska tillbaka t...

Adopterade har lägre inkomst och utbildning

Lägre inkomst och lägre utbildningsnivå. Det gäller för adopterade födda på 1970-talet, enligt en ra...

Träffade nya föräldrarna – nu stoppas barnen

En ny rysk lag stoppar svenskar från att adoptera ryska barn. Nu får svenska regeringen kritik för a...

Lost Password

Register

Skip to toolbar