Barn och ungdom

Hemmasittare -Fyra barn av tusen orkar inte gå till skolan

Ordet ”hemmasittare” har kommit att användas allt oftare inom den svenska skolvärlden. Det handlar o...

Dystymi – den okända sjukdomen

Dystymi är en förstämningssjukdom som enklast beskrivs som en mild men ständigt pågående depression....

ADHD EDDDE!

– Det är bra att vara lite galen, det leder ofta till spännande äventyr och upplevelser! Eric Donell...

Sommarläsning från SiS

Statens institutionsstyrelse har återigen get ut sin populära antologi SiS unga berättar, årets bok ...

Skolinspektionen om HVB-placerade elevers utbildning

Skolinspektionen har släppt en ny rapport om HVB-placerade barn och ungdomars utbildning. Skolinspek...

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om ...

Riksrevisionen granskar återkrav av bostadsbidrag

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Försäkringskassans återkrav av utbetalade bostadsbi...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvano...

”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs o...

Våld mot handikappade barn kartläggs

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funkti...

Nätmobbningen större än statistiken

“Skolornas statistik över mobbningen är bara toppen av ett isberg. Om skolorna och politikerna...

Lost Password

Register

Skip to toolbar