Vad påverkar arbetslöshet

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får l...

Motverka studieavbrott – gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever beh...

Fler klassas som funktionshindrad

Arbetsförmedlingen klassar var fjärde arbetssökande som funktionshindrad. För 20 år sedan var de en ...

Fler kan arbeta med ny bedömningsmetod

Ett helt nytt sätt att bedöma arbetsförmåga hos den som är sjukskriven lanseras av regeringen nästa ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar