Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring pr...

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarkn...

Satsa på fler jobb till utrikesfödda kvinnor

“Endast 63 procent av de utrikesfödda kvinnorna i åldern 20-64 år har arbete. Det är en situat...

Arbetslöshet kommer att öka bland utrikesfödda

För första gången bedöms utrikesfödda inom kort vara i majoritet bland de arbetslösa. Enligt ny stat...

Regeringen vill öppna vägar till enkla jobb

Regeringen vill öppna vägar till enklare jobb för nyanlända. Några sänkningar av lägstalöner är det ...

Vill fånga upp nyanlända kvinnors kompetens

Arbetsförmedlingen inför ett nytt arbetssätt för att bättre fånga upp den kompetens som finns hos al...

Fler utrikes födda utan jobb

Arbetslösheten är oförändrad totalt sett — men bland utrikes födda ökar den kraftigt. I denna grupp ...

Arbetslösheten på väg att börja stiga

Det finns en stor risk att arbetslösheten vänder upp nu i oktober eller i november. Enligt Arbetsför...

Vi måste motverka frustrationen bland de asylsökande – väntan ska fyllas med sysselsättning

I takt med att det har kommit allt fler asylsökande till Sverige har Migrationsverkets handläggnings...

”Välkomstjobb” ett bra sätt att få nyanlända i arbete

Halmstads Fastighets AB:s initiativ “Välkomstjobb”, som ger nyanlända praktik och jobb, ...

Arbetsgivare skor sig på instegsjobb

Det statliga stöd som ska gå till instegsjobbare utnyttjas systematiskt av arbetsgivare som stoppar ...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar