Arbetsmarknad

Få slipper återkrav av bidrag

Den nya regeln som skulle göra att fler slapp betala tillbaka bostadsbidraget har inte ändrat utfall...

Ams: Fler öppet arbetslösa

I slutet av förra veckan var 230 986 personer öppet arbetslösa, enligt Ams. Det är en ökning med 2 6...

Fortsatt låg arbetslöshet

Så få som var arbetslösa under juni månad har vi inte haft sedan juni 1991. Fyra procent var arbetsl...

A-kasseregler slår snett

Statstjänstemannaförbundet menar att jämställdheten hotas när föräldrar förlorar på deltidsjobb. Om ...

Depression kan vara arbetsskada

Länsrätten har avgjort ett fall i Halmstad där en säljare fick sin depression klassad som arbetsskad...

Svårt skadade glöms bort

I dag talas mycket om sjuka som ska rehabiliteras tillbaka till arbete. Samtidigt glöms de bort som ...

Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar

Utvecklingsgarantin infördes 1998 för att förhindra arbetslösa ungdomar att passiviseras, men garant...

Projekt ger invandrare jobb

“Mångfaldsprojektet” i Lund har fått små och medelstora företag att bli mer villiga att ...

Hög arbetstillfredsställelse inom tvångsvården – 9 av 10 vill arbeta kvar

90 procent av de fast anställda inom Statens institutionsstyrelse (SiS) är positiva till att fortsät...

Privat förmedling nobbar invandrare

Chansen för arbetslösa invandrare att få jobb i Sverige är mycket mindre om de vänder sig till priva...

Hårdbanta Ams!

Statens monopolapparat Ams bör ersättas med en mångfald av privata aktörer, som ska hjälpa de arbets...

Unga under 35 år ny grupp som slås ut

Ohälsan i arbetslivet kostar hundra miljarder per år. En ny grupp som slås ut är unga under 35 år, m...

Lost Password

Register

Skip to toolbar