Arbetsmarknad

”Det ser ljust ut – om vi klarar etableringen av nyanlända”

“De val vi gör i dag avgör Sveriges framtid. Det som krävs nu är en framgångsrik etablering av...

Arbetslöshet kommer att öka bland utrikesfödda

För första gången bedöms utrikesfödda inom kort vara i majoritet bland de arbetslösa. Enligt ny stat...

Nytt snabbspår för nyanlända lärare

Regeringen har tidigare presenterat flera så kallade snabbspår, som snabbt ska utbilda nyanlända yrk...

Regeringen vill öppna vägar till enkla jobb

Regeringen vill öppna vägar till enklare jobb för nyanlända. Några sänkningar av lägstalöner är det ...

Unga fixar sig hjälp till jobb

Att hjälpa unga vuxna från försörjningsstöd till jobb är målet med projektet Unga fixare som pågått ...

Nu fasas Fas 3 ut

Från och med i dag avvecklas systemet med olika tidsgränser för långtidsarbetslösa på Arbetsförmedli...

Att varken arbeta eller studera kan få följder i framtiden

Unga som varken arbetade eller studerade ett år mellan 2001 och 2003 hade 57 procents högre risk att...

Vill fånga upp nyanlända kvinnors kompetens

Arbetsförmedlingen inför ett nytt arbetssätt för att bättre fånga upp den kompetens som finns hos al...

Vi kan lära av Tysklands lärlingssystem

“Kompetensberedningen i Sörmland har hämtat inspiration från det tyska lärlingssystemet och fö...

Malmömodellen bryter ungdomars utanförskap

Tänk om det är så att en idrottsförening lättare kan få kontakt med ungdomar än myndigheter? Tänk om...

Mer uppdelad arbetsmarknad

Ny arbetsmarknadsstatistik visar att 374 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedli...

Projektet fungerade – men lades ner

Över 80.000 svenska ungdomar i åldrarna 15-24 år varken jobbar eller studerar. De riskerar att hamna...

Lost Password

Register

Skip to toolbar