Ekonomi

Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen

Aktivitetsersättningen bör avskaffas. Det föreslår Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning...

Förstärk anknytningen till arbete för enskilda med socialbidrag

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i arbe...

Bidrag till arbetshjälpmedel

Försäkringskassan information om att arbetsgivaren kan få bidrag till arbetshjälpmedel.

Ingen rättssäker hantering när arbetslösa mister sin plats i arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingarna ifrågasätter allt fler arbetslösas rätt till ersättning, enligt Inspektionen fö...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar