Ekonomi

A-kassan kräver en politisk kompromiss

Sjuka och arbetslösa behöver bättre villkor snarast, men partierna är oeniga och regeringen har skju...

A-kassan kräver en politisk kompromiss

Sjuka och arbetslösa behöver bättre villkor snarast, men partierna är oeniga och regeringen har skju...

Uppdrag att kartlägga samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga och samman...

A-kassan splittrar Alliansen

Alliansen är fortfarande splittrad i frågan om att införa en obligatorisk a-kassa. Det är inte säker...

Arbetslinjen är alltid att föredra före bidragslinjen

Akademikerförbundet presenterade på måndagens DN Debatt en rapport där man helt fokuserar på att stä...

Året då a-kassan blev lägre än försörjningsstödet

Idag står många utan arbetslöshetsförsäkring och allt färre får ut en ersättning som kan kallas inko...

Låg a-kassa är dyrt för kommunerna

Anders Borg mjölkar a-kassan på miljarder. Samtidigt innebär låga ersättningsnivåer och fler oförsäk...

Var tredje arbetslös fattig

Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer trefaldigas mellan 2004 och 2012, enl...

Fler arbetslösa är fattiga

Andelen fattiga bland arbetslösa, sjuka och förtidspensionärer tredubblades mellan 2004 och 2012, en...

Farhågorna var överdrivna

Bara enstaka arbetslösa riskerar att förlora sin rätt till a-kasseersättning därför att de inte har ...

Arbetslöshetsavgiften till a-kassorna avskaffas

Regeringen har i dag fattat beslut om utfärdande av lag som innebär att omkring 2,2 miljoner löntaga...

Lost Password

Register

Skip to toolbar