Arbetsmarknadsåtgärder

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring pr...

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarkn...

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsför...

Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens arbetsma...

Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får l...

Ylva Johansson vill förenkla anställningsstöd

I diskussionerna om hur nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden lanserar arbetsmarknadsminister Yl...

Regeringen vill stärka de arbetsintegrerande sociala företagen

Regeringen öppnade i slutet av 2014 för att arbetsintegrerande sociala företag som arbetar med att f...

Knölig övergång från fas 3 till extratjänster

I höst startar avvecklingen av det hårt kritiserade fas 3. I stället för sysselsättning ska de långt...

Risk att extratjänster gör riktiga jobb till bidragsjobb

“Nu har det mesta klargjorts om regeringens arbetsmarknadspolitik och den är visserligen bättr...

Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska Arbetsförmedlingen tillhandah...

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa

Målet för regeringens sysselsättningspolitik är att arbetslösheten ska minska och 2020 vara lägst i ...

Fusk och fel hos bolag som ska hjälpa arbetslösa

Många bolag som ska hjälpa arbetslösa har fått bakläxa från Arbetsförmedlingen under våren och somma...

Lost Password

Register

Skip to toolbar