Samverkan & Biståndsbedömning

Kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Enligt den nya lagen har en kommun befogenhet, men inte skyldighet, att utan individuell behovsprövn...

Rapport: Att stärka yrkesrollen för biståndsbedömare

Projektets syfte var följande: Att stärka yrkesrollen biståndsbedömare inom socialtjänstens äldreoms...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar