Samverkan & Biståndsbedömning

Rätt till bistånd i äldreomsorg

RÄTT TILL BISTÅND I ÄLDREOMSORG – ETIK, JURIDIK, PRAKTIK OCH PROFESSION lyfter fram skilda perspekti...

Tid för vårdande möten – om patientperspektivet

Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet är i dagens tidspressade sjukhusvård en utmaning. ...

Dagliga duschar fråga i kammarrätten

Är det rimligt att få hemtjänstens hjälp med att duscha varje dag? Den frågan kan avgöras av kammarr...

Ny modell stöttar biståndshandläggarens vardag

Ett nytt arbetssätt för biståndshandläggare införs i Malmö under 2014. Modellen är hämtad från Socia...

Att finansiera välfärd med avgifter skulle ge fler jobb

Vi efterfrågar alltmer tjänster, exempelvis äldreomsorg. Kunde den efterfrågan mötas skulle många jo...

Bistånd utan beslut kan bli lagligt

Kommunerna ska få större frihet att erbjuda stöd till äldre utan traditionell biståndsbedömning. Det...

Biståndshandläggares arbetssituation ohållbar

Biståndshandläggarna som Ekot pratat med vittnar om sin ohållbara arbetssituation. Det är de som bed...

BAS – Behov av stöd – Bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen

BAS (Behov Av Stöd) är ett bedömningsinstrument för biståndshandläggare i äldreomsorgen. Frågeformul...

Seniorguiden nu på webben – en nationell vägledning för ett hälsosamt åldrande

Idag öppnar Seniorguiden – en webbaserad vägledning som ska ge inspiration och kunskap om hur ...

Sveriges arbetsplan för Äldreåret 2012 i EU

Året syftar till att underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa som grundar sig ...

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

I propositionen föreslås ändringar i fråga om ansvarig kommun i socialtjänstlagen (2001:453) och lag...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar