Psykisk hälsa & demens

Svaga elever löper större risk för demens

Dåligt betyg i 10-årsåldern visar sig vara en viktig indikator för risken att senare i livet utveckl...

Archived: Ivo riktar miljonvite mot kommun

Personer med demens lämnas flera gånger per natt ensamma och inlåsta på två äldreboenden i en kommun...

Tveksamt om antidepressiva medel hjälper äldre

Många äldre med depression får antidepressiva läkemedel. Men om det hjälper är tveksamt. En typ av p...

Kriminella handlingar kan vara tecken på demens

Stölder, sexuella närmanden eller urinering på allmänna platser. När äldre plötsligt börjar begå bro...

Kostnaderna för demensvården skenar

Vården av dementa kostar hisnande 63 miljarder kronor per år och väntas öka dramatiskt de kommande å...

Särskild behandling hjälpte mot komplicerad sorg

Äldre personer som drabbats av långvarig sorg fick bättre hjälp genom ett speciellt program inriktat...

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Den nationella strategin om våld mot äldre inom vård och omsorg är en del av regeringens satsning på...

Archived: Låst dörr splittrar demensvården

Åter höjs kraven på att tillåta tvångsåtgärder, som grindar och lås, på landets demensboenden. Bland...

Läkare kritiska om beroendevård

“85 procent av patienterna vill söka vård hos sjukvården”. Maria Larsson, barn- och äldreminister oc...

Äldre alkoholister ett problem för omsorgen

Utbildning efterfrågas Personal inom äldreomsorgen ställs inför svåra situationer och ofta brister s...

Frågetjänst om äldres psykiska ohälsa

Nestor Direkt vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården. Här kan d...

Webbutbildning om äldres psykiska ohälsa: Våga fråga – våga se!

Utbildningen är riktad till vård- och omsorgspersonal som i sitt arbete möter människor med psykisk ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar