Psykisk hälsa & demens

Sången är framgången

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. L...

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svensk Demenscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2015. Resultatet visar att verksamheterna på ett flertal s...

Dags att rusta upp den kollapsade demensvården

“När ska vi börja behandla våra äldre som lider av demens med den värdighet de förtjänar? Det ...

Tre gånger fler dementa 2050

En internationell forskargrupp varnar för att det stadigt ökande antalet demenssjuka kan orsaka kaos...

Regeringen stärker demensvården med nationell strategi och miljonsatsning för ökad kvalitet

Regeringen har fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i demensvården. Genom en satsning på totalt 4,...

Archived: Skärpt bemanning på äldreboenden

Regeringen skärper reglerna kring vilken bemanning som ska finnas på natten på särskilda boenden för...

Mot mindre tvång och begränsningar – Att vända intresset bort från dörrarna

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för ...

Äldre med psykisk ohälsa måste få bättre stöd

“Äldre som lider av psykisk ohälsa diskrimineras. Det är oacceptabelt. Och problemet kvarstår ...

Svårt att hjälpa deprimerade äldre

Antidepressiva mediciner fungerar sämre på äldre samtidigt som biverkningarna blir fler. Nu kan Soci...

Fler äldre försöker ta sitt liv

Fler personer över 70 år än tidigare, har under sommaren vårdats i Norrköping efter att ha försökt t...

Äldre män löper högst risk för självmord

Män över 75 år har den högsta självmordsfrekvensen, men är en grupp som ofta glöms bort när probleme...

Lindrar symtomen genom rätt bemötande

Ella har skrikit nästan hela natten, rivit sönder sina lakan och den lugnande medicin hon fått har i...

Lost Password

Register

Skip to toolbar