Äldre

Utbildad personal förutsättning för god äldrevård

Svenska kommunförbundet har presenterat en rapport om äldreomsorgen, hur den ser ut i dag och vilka ...

Inlåsning av äldre kan bli lagligt

Tvångsåtgärder inom äldrevården i Sverige där exempelvis äldre dementa låses in är vanligt, trots at...

Anhöriga bär upp äldreomsorgen

Äldreomsorgen bärs till stor del upp av anhöriga, ofta helt utan hjälp. De är en tyst grupp som poli...

Socialstyrelsen fördelar pengar till FoU inom äldreområdet

Socialstyrelsen har fattat beslut om att fördela 47,5 miljoner kronor till stöd och uppbyggnad av Fo...

Ny undersökning om pensionärernas ekonomiska utveckling

Rapporten Gyllene år med silverhår – för vissa eller för alla? har presenterats för socialdeprtement...

Tusentals gamla nekas hjälp

Tusentals gamla och svårt handikappade står utan den hjälp de har rätt till. Rättssäkerheten hotas, ...

Stöd till anhöriga bra sätt att spara pengar

Det lönar sig att ge anhörigvårdare extra stöd och vård. Det är en av slutsatserna i en ny rapport f...

Lost Password

Register

Skip to toolbar