Äldre

Archived: Allt fler äldre tvingas bo hemma

Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma trots att de har rätt till plats på särskilt boende enligt bes...

Äldre HBTQ-personer rädda för att söka vård

Många äldre HBTQ-personer, alltså homosexuella, bisexuella, trans- eller queer-personer, känner oro ...

Från Äldres behov i centrum till Individens behov i centrum – Lägesrapport

Rapporten redovisar stödet till införandet av ÄBIC i äldreomsorgen. Den beskriver även det vidareutv...

Dags att se dig som finns där för de äldre

“Till dig som väljer, att dag efter dag, vecka efter vecka, ge äldre kärlek och uppmärksamhet....

Tre gånger fler dementa 2050

En internationell forskargrupp varnar för att det stadigt ökande antalet demenssjuka kan orsaka kaos...

”Omgivningen ser inte våldet mot äldre kvinnor”

“Tusentals äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer varje år. Förutfattade meningar oc...

Mindre detaljstyrning ger bättre hemtjänst

“Dusch 30 minuter, sällskap vid måltid 15 minuter, påklädning 10 minuter. Nu går vi ifrån den ...

Alla har inte föräldrar som kan ge stöd

“Vi kommer att fortsätta driva på för att samhällets stöd ska förbättras på flera sätt – inklu...

»Vård till äldre är inte som asfalt till ett vägbygge«

“Hög tid att partierna gör verklighet av förslaget om att undanta välfärdstjänster från lagen ...

Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2016

Lägesrapporten redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre inom hälso- och ...

”Ta vara på personalens kunskap”

“Ökade resurser och en mer rationell styrning ur ett långsiktigt perspektiv skulle göra äldreo...

Mammans problem gav flera nya uppslag

När hennes mamma inte hade fått duscha på fem veckor fick vårdvetenskapsprofessorn Inger K Holmström...

Lost Password

Register

Skip to toolbar