Ekonomi – äldre

Ekonomi gällande äldre, pensionär etc.

Ekonomi gällande äldre, pensionär etc.

Fattigpensionärer får mindre i plånboken

11.000 pensionärer med redan låga inkomster kommer efter årsskiftet att få mindre kvar i plånboken, ...

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna ...

Många fattigpensionärer trots skydd

Grundskyddet för äldre – garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – fung...

Rätt till bistånd i äldreomsorg

RÄTT TILL BISTÅND I ÄLDREOMSORG – ETIK, JURIDIK, PRAKTIK OCH PROFESSION lyfter fram skilda perspekti...

Äldre patienter ligger kvar på sjukhus i onödan

Ett stort problem är att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för...

Kommunernas kostnader ökar

Under förra året ökade kommunernas kostnader inom alla verksamheter. Allra störst var kostnadsökning...

Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres vård och omsorg

Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att överblicka och förstå. Det finns o...

Pensionerna på Gotland lägst i landet

Gotland har de lägsta pensionerna i landet och skillnaderna ökar i Sverige när tjänstepensionen blir...

2,5 miljarder till pensionärerna

Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer ...

Så blir pensionen nästa år

Nästa år minskar inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent, vilket innebär i snitt 200 kronor i...

Var tredje pension under fattiggräns

Ny undersökning Ungefär 35 procent av Sveriges pensionärer har allmänna ersättningar under fattigdom...

Samtiden – 100 års välfärd – och sen då?

Hur pensionerna ser ut säger väldigt mycket om ett samhälle. Med goda tider och genomtänkta, långsik...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar