Anhöriga

”En osynlig och utsatt grupp”

– Vi vet inte så mycket om anhöriga till de nyanlända med psykisk ohälsa som kommit senaste året. De...

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svensk Demenscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2015. Resultatet visar att verksamheterna på ett flertal s...

Alla har inte föräldrar som kan ge stöd

“Vi kommer att fortsätta driva på för att samhällets stöd ska förbättras på flera sätt – inklu...

Vårdandet bör vara frivilligt anser forskare

Allt fler vuxna barn tar hand om en gammal och sjuk förälder. Det säger Petra Ulmanen, doktor i soci...

”Aggressiva anhöriga pressar personal”

“Personal inom äldreomsorgen utsätts allt oftare för rättshaveristiskt beteende från anhöriga....

Ett stöd till unga som lever nära psykisk sjukdom

Survivalkid.se riktar sig i första hand till personer mellan 12 och 20 år som har en förälder med ps...

Anhöriga till psykiskt sjuka lider också

Många anhöriga till personer med psykisk ohälsa får så lite stöd att de själva riskerar bli sjuka, v...

Victors bok

Hur känns det att ha en förälder som ibland inte orkar vara just det? Hur får man vardagen att funge...

LO vill ha bättre villkor för anhörigvårdare

LO ska arbeta för att de som vårdar sjuka anhöriga ska få bättre villkor för pension, sjukförsäkring...

Psyksjukas anhöriga riskerar egen sjukdom

Närstående till psykiskt sjuka riskerar att själva drabbas av sjukdom. Resultatet kan bli långa sjuk...

Fortsatt utveckling av anhörigstödet krävs

Anhöriga som vårdar en närstående på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning sk...

Syskon till bipolära blir oftare chefer och ledare

Det är en populär uppfattning att stora ledare ofta är bipolära. En ny studie från Sahlgrenska akade...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar