Äldre

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring pr...

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, förslag för bättre arbete med mat och hälsa på nationell nivå

Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvano...

”En osynlig och utsatt grupp”

– Vi vet inte så mycket om anhöriga till de nyanlända med psykisk ohälsa som kommit senaste året. De...

”Sveriges seniorer kan lösa bokrisen”

“Behovet av nya kvalitativa seniorbostäder de kommande 10–15 åren är mycket stort. Här finns e...

Ny regel om bemanning i socialtjänstförordningen – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om bemanning på särskild...

Sången är framgången

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. L...

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2015

Statistiken handlar om några av de vanligaste insatserna som äldre och personer med fysisk, psykisk ...

Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre – Jämförelser mellan kommuner och län

Rapporten ger en bred bild av såväl vården som omsorgen om äldre och i fokus är indikatorer som bely...

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svensk Demenscentrum – Redovisning av 2015 års verksamhet

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2015. Resultatet visar att verksamheterna på ett flertal s...

Skillnader i äldreomsorgen behöver utjämnas

“Svensk äldreomsorg står sig väl i relation till andra länders vård och omsorg. Men utmaningar...

Dags att rusta upp den kollapsade demensvården

“När ska vi börja behandla våra äldre som lider av demens med den värdighet de förtjänar? Det ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar