Share This Post

Brukarinflytande / Fulltextmaterial / Socialt arbete

C4 modellen – samverkan mellan huvudmän inom psykiatrin

C4-modellen är en modell som går ut på att öka den enskilde psykiskt funktionshindrades delaktighet och inflytande i planeringen och genomförandet av insatser som berör honom/henne på kortare eller längre sikt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar