Share This Post

Socialt arbete

Budgetpropositionen för 2007

Den 16 oktober 2006 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2007 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2007.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar