Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Budget för Socialdepartementets områden 2011

Regeringen föreslår 500 miljoner kronor för att öka tillgängligheten, valfriheten och kvaliteten i hälso- och sjukvården. Ytterligare 200 miljoner kronor tillförs för förbättringar inom äldreområdet. Regeringen avser att föreslå att föräldrar ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i trettio dagar under barnets första levnadsår. En höjning av schablonavdraget vid beskattning av hyresintäkter från privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet föreslås också.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar